Tüp Fakültesi

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG); propan, propilen, bütan, izobütan ve bu gazların oluşturduğu hidrokarbon karışımlardır. Ülkemizde kullanıma sunulan LPG; % 70 bütan ve % 30 propandan oluşur. LPG, oda sıcaklığı ve 1 atmosfer basınçta gaz halinde bulunur. Basınç uygulandığında sıvı hale geçer. Sıvı halinde taşınan, depolanan ve ölçülen LPG, basınç kaldırıldığında çevreden ısı alarak yeniden buharlaşır ve gaz haline dönüşerek kullanılır.
LPG, doğalgaz kuyuları ve ham petrol rafinerileri olmak uzere iki ana kaynaktan elde edilir. Ham petrolün damıtılmasıyla elde edilen LPG sudan arındırılır ve içerdiği kükürt miktarı standartlara uygun bir seviyeye indirilir. Aslında kokusuz olan LPG, havayla karıştığında fark edilebilmesi ve olası bir tehlikeyi önlemek amacıyla etil merkaptan ile kokulandırılarak kullanıma sunulur.

Etkin ve Verimli Enerji

LPG; propan, bütan ve ilişkili bileşenlerden oluşan bir karışımdır. Doğal gaz çıkarımı sırasında doğal olarak açığa çıkmaktadır. Ayrıca ham petrol rafinasyonunun da otomatik bir ürünüdür.

Bilindiği gibi LPG’nin enerji verimliliği ve yanma değeri çok yüksektir. Ortalama ısıl değeri 11200 kcal/kg. dir. Yani LPG’nin birim başına enerji verimi, kalorifik değeri yüksektir. Dolayısıyla daha az miktar tüketilerek diğer yakıtlardan beklenen enerji elde edilir.

Tüm dünyada işletmeler sürdürülebilir gelişimini ve rekabet gücünü artırabilmek için ucuz ve güvenli yakıt türü arayışına girmişlerdir. Ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise enerji verimliliği, fiyat uygunluğu ve güvenli yakıt türü olarak kullanılan en etkin enerji kaynağı LPG’dir.

Kullanılan enerji kaynağı işletme maliyetinin düşürülmesinde çok önemli bir role sahiptir.

Etkin, Verimli Enerji

Atığı Az Enerji

LPG ortalama %95 verimliliğe sahiptir. Yani atığı çok azdır. Bu da işletmelerde brülörlerin tıkanma ve arıza yapma oranını düşürür. Atıksız ve performansı yüksek yakıt olmasında, işletmedeki kazan dairesinin ve bacaların daha temiz kalmasına ve kullanım ömrünün uzamasına katkı sağlar.

Temiz Enerji

LPG katı parçacıkları (PM) salınımı odun ve kömürden %25-35, dizelden %10, benzinden de %30 daha azdır. Düşük karbonlu, çevreye yükü az bir yakıt olduğundan, hava kalitesine olumlu katkı sağladığı ve sera salınımını azalttığı bilimsel çevrelerle kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletlerce ve Pek çok ülkede kullanımı teşvik edilmektedir.

Temini Kolay Enerji

LPG’nin karadan, denizden her türlü araçla nakliye imkanı LPG’nin bağımsızlığını ve kesintisiz ikmalini beraberinde getirmektedir.

Ucuz Enerji

KKTC’de,  LPG verimliliği ve fiyatı, diğer enerji kaynakları ile mukayese  edildiğinde en ucuz enerji kaynağıdır.

LPG Okulu; KKTC kamuoyunu, halkımızı ve sektörü LPG alanında bilgi sahibi yapmak ve LPG ile ilgili farkındalık yaratmak amacı ile 2010 yılının son çeyreğinde kurulmuştur. Okulun eğitimi dört ana eğitim konusunu içermektedir.

LPG okulunun eğitim konuları:

 • · LPG teknik bilgilendirme,
 • Teknik emniyet ve yangın güvenliği,
 • Uygulamalı yangın tatbikatı,
 • İş sağlığı ve güvenliği (İSG ) eğitimi.

Genel hedefimiz: LPG’nin özellikleri ve tehlikeleri konusunda bilgisi artmış, kalifiye, nitelikli personel olma yolunda ilerleyen, uzmanlaşmış şirket personellerimizin, kurum ve kuruluşlara, sosyal sorumluluk kapsamında okullara, iş paydaşlarımıza eğitimler vererek görevli personellerin LPG konusunda tecrübe sahibi olmalarını, bilgili, nitelikli personel olarak yetişerek topluma en iyi şekilde kazandırmaktır.

Spesifik hedeflerimiz: Katılımcıların LPG’nin özellikleri ve tehlikeleri konularında bilgi seviyesi artmış, LPG yangını çıkmaması için gerekli güvenlik tedbirlerini alabilen, tehlike durumunda ise; Ne zaman?, nasıl? ve ne şekilde? müdahale edebileceğini öğrenmiş, can ve mal güvenliği dikkate alınarak, tehlikelerde medyana gelebilecek yaralanma, boğulma, ölüm, patlama risklerini en aza indirgemiş ve ortadan kaldırabilmiş, oluşması muhtemel felaketleri önleyerek toplumun güvenliğini en üst düzeyde sağlayacak kişiler olmalarını sağlamaktır.

LPG Okulunda, katılımcılar LPG konusunda sertifika kazanmış, konusunda uzman kişiler tarafından yasal mevzuat, prosedür, talimatlar, yönetmenlikler ve teknik kitaplar çerçevesinde, belirlenen sürelerde teorik ve pratik eğitime tabii tutulmakta ve eğitim sununda yeterlilikleri verilen sertifika ile tescil edilmektedirler.

LPG Okulundan bugüne kadar, İSG uzmanları, İtfaiye Müdürlüğü ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personeli, bazı okulların öğrencileri, Kıbrıs Türk Petrolleri personeli, Koop- Süt , Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli, iş ortağımız olan birçok oteller ve fabrikaların teknik personeli ve bayilerimiz başta olmak üzere 1561 kişi eğitim almıştır. (Eylül 2019)

LPG’nin 3 temel kullanım alanı vardır:

 1. Tüplü gaz olarak konutlarda ve endüstriyel işletmelerde,
 2. Otogaz olarak otomobillerde,
 3. Dökme gaz olarak sanayi kuruluşları ve müstakil konutlarda.

Dökme LPG, konutlarda ve turizmde ısınma, sıcak su, pişirme ve buhar ihtiyacını karşılamak için ocaklarda, şofbenlerde ve kombilerde kullanılır. Bunun yanı sıra dökme LPG, tekstil sanayiinde kurutma ve ütüleme, metal endüstrisinde ön ısıtma ve metalin ergitilmesi, süt ve süt ürünleri, ekmek fırınlarında, tarım ve hayvancılıkta ve diğer birçok endüstriyel işletmede geniş bir kullanım alanına sahiptir.

 • Tankın etrafı herhangi bir biçimde kapatılmamalıdır. Aksi halde, gaz kaçağı nedeniyle gaz birikebilir.
 • Tank civarında gaz kaçağı sonucu oluşabilecek birikintileri önlemek için kuyu, çukur, drenaj ve kanal olmamalıdır.
 • Gaz kaçağı fark edildiğinde kıvılcım çıkaracak her türlü davranıştan (kibrit veya çakmak , elektrik düğmesini açmak-kapamak gibi) kaçınılmalıdır.
 • Kapı ve pencereler açıldıktan sonra LPG, havadan ağır olduğu için yer süpürülerek dışarı atılmalıdır.
 • Gaz kaçağı hafifse köpüklü su karışımı ile hava kabarcıklarından kaçağın yeri tespit edilebilir.
 • Gaz kaçağı tüketim cihazında ise, cihaz girişindeki gaz vanası kapatılarak ortam iyice havalandırılmalıdır.
 • Eger gaz kaçağı bina içindeki tesisattan kaynaklanıyorsa, bina servis kutusu içindeki vana kapatılmalıdır.
 • Gaz kaçağı bina dışındaysa, tank üzerindeki gaz çıkış vanası kapatılmalıdır.
 • Belirtilen önlemler alındıktan sonra en kısa sürede İntergaz’a haber verilmelidir.

Share this article in your social networks.