Neden LPG?

Etkin ve Verimli Enerji

LPG; propan, bütan ve ilişkili bileşenlerden oluşan bir karışımdır. Doğal gaz çıkarımı sırasında doğal olarak açığa çıkmaktadır. Ayrıca ham petrol rafinasyonunun da otomatik bir ürünüdür.

Bilindiği gibi LPG’nin enerji verimliliği ve yanma değeri çok yüksektir. Ortalama ısıl değeri 11200 kcal/kg. dir. Yani LPG’nin birim başına enerji verimi, kalorifik değeri yüksektir. Dolayısıyla daha az miktar tüketilerek diğer yakıtlardan beklenen enerji elde edilir.

Tüm dünyada işletmeler sürdürülebilir gelişimini ve rekabet gücünü artırabilmek için ucuz ve güvenli yakıt türü arayışına girmişlerdir. Ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise enerji verimliliği, fiyat uygunluğu ve güvenli yakıt türü olarak kullanılan en etkin enerji kaynağı LPG’dir.

Kullanılan enerji kaynağı işletme maliyetinin düşürülmesinde çok önemli bir role sahiptir.

Etkin, Verimli Enerji

Atığı Az Enerji

LPG ortalama %95 verimliliğe sahiptir. Yani atığı çok azdır. Bu da işletmelerde brülörlerin tıkanma ve arıza yapma oranını düşürür. Atıksız ve performansı yüksek yakıt olmasında, işletmedeki kazan dairesinin ve bacaların daha temiz kalmasına ve kullanım ömrünün uzamasına katkı sağlar.

Temiz Enerji

LPG katı parçacıkları (PM) salınımı odun ve kömürden %25-35, dizelden %10, benzinden de %30 daha azdır. Düşük karbonlu, çevreye yükü az bir yakıt olduğundan, hava kalitesine olumlu katkı sağladığı ve sera salınımını azalttığı bilimsel çevrelerle kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletlerce ve Pek çok ülkede kullanımı teşvik edilmektedir.

Temini Kolay Enerji

LPG’nin karadan, denizden her türlü araçla nakliye imkanı LPG’nin bağımsızlığını ve kesintisiz ikmalini beraberinde getirmektedir.

Ucuz Enerji

KKTC’de,  LPG verimliliği ve fiyatı, diğer enerji kaynakları ile mukayese  edildiğinde en ucuz enerji kaynağıdır.

Share this article in your social networks.