Hakkımızda

MİSYONUMUZ

Yenilikçi uygulamalarla sektörümüzü yönlendirmek ve ülkemizin enerji ihtiyacını karşılayarak, alternatif çözümler sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Enerji sektöründe performansına özenilen, çevre ve yaşam değerlerine saygılı öncü bir şirket olmaktır.

İLKELERİMİZ/DEĞERLERİMİZ

Şirketimizde uygulanmakta olan tüm proseslerin, uluslararası kalite düzeyinde gerçekleşmesi ve çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirilmesi, faaliyetlerimiz sırasında iş güvenliğini prensip edinmiş, müşteri odaklı hedeflere yaklaşım sergileyen, yasalara ve etik değerlere saygıda kusur etmeyen, çalışanlarının memnuniyeti ve gelişimi için çalışan, tüm paydaşlarını gözlemleyen sorumluluk sahibi bilincinde davranan, dinamik yapısı ile sektörün lokomotifi olan, toplumcu düşünce yapısını benimsemesi ile sosyal sorumluluk sahibi olmakla beraber doğa dostu ve çevreye saygılı olma bilincini taşımaktadır.

Bu sistemin performansını sürekli iyileştirmek için, Kalite Politikamız;
1. Hesap verebilir olmak.

Kendimizi hesap vermekle ilgili sorumlu hissetmek.

2. Adaptasyon:
Hayatta kalan değişime adapte olmada en başarılı olandır. Eskiye göre çok daha dinamik ve gelecekte bir o kadar daha dinamikleşecek dünyada en önemli beceri değişime göre kendimizi adapte edebilmek

3. Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
Çeşitlilik gücümüzdür, din, dil, ırk, milliye, yaş, cinsiyet, eğitim, dünya görüşü, … her alanda ne kadar çeşitli olursak o kadar güçlüyüz. Çeşitli olmak potansiyel enerji, herkesi tam anlamı ile dahil edince kinetik enerjiye döner.

4. Adil olmak
Tüm paydaşlarımıza karşı adil olmak anlayışımız vardır.

5. Yenilikçi
İşi herkesin yaptığı gibi yapmaya odaklanmayız, sistemi değiştirmekten korkmayız, alternatif bakış getiririz, doğru olduğuna inanırsak kendi doğru bildiğimizde ilerlemekten çekinmeyiz. Yaptığımız her işe kendi tarzımızı kadarız.

6. İş Etiğimizi Destekleyen Şirket Prensiplerimiz:
a. Çıkar Çatışması: Çalışanlar aile fertleriyle, dostlarıyla veya ilişkide bulunulan diğer üçüncü şahıslarla hiçbir surette karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmez. Bir çalışan aile fertlerinden birinin çalıştığı bir tedarikçi ile iş yapmaktan kaçınmalıdır. İstisnai haller Şirket Yönetim Kurulu Başkanı’nın bilgisi ve onayına tabidir. Aynı doğrultuda şirket çalışanları yakın aile fertlerinin rakip şirketlerde çalışmalarından dolayı oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı da, dikkatli olmalıdırlar.
Hiçbir çalışan, şirketle ait herhangi bir bilgiyi içeriden sızdırmak, herhangi bir ticari menfaat elde etmek veya başkalarının menfaat elde etmesine vesile olamaz. İşe alım kararı verme durumunda olan yöneticiler, eşlerini, yakın akrabalarını ve bu kişilerin yakınlarını işe almaları uygun değildir.
b. Kaynak Kullanımı: Şirket adına yapılacak kaynak kullanımlarında, şirket çıkarları dikkate alınır. Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına ve yararına olursa olsun Şirket varlıkları, olanakları ve personeli Şirket dışında kullanılamaz. “Her konuda tasarruf” ilkesi tüm personel tarafından uygulanır.
Kaynakların şirket menfaatine doğru kullanımı, zamanın doğru kullanımını da gerektirir. İş saatleri içinde şirket çalışanları, zamanı iyi kullanır, iş saatleri içinde özel işlerine zaman ayırmaz. Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremez.
Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilmemesi esastır. Çalışanların zorunlu ziyaretçiler için görüşmelerin ziyaret konusu ile bağlantılı olarak ve iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlamaları gerekmektedir.
c. Ticari İlişkiler İçinde Bulunulan Taraflarla İlişki: Şirket müşterileri, taşeronları veya tedarikçileri ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlarla özel iş ilişkisine girilemez, kişisel amaçlı borç para ve/veya mal/hizmet alınamaz ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlara ödünç para ve/veya mal/hizmet verilemez.
Müşterilerle ilişkilerde, müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi olmaksızın bir işlem yapılamaz ve şirket lehine olsa dahi, müşteri zaaflarından yararlanılamaz ve müşteriye eksik ya da yanlış bilgi vererek kar amacı güdülemez. Şirket personeli, şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan hediye talep edemez, imada bulunamaz; şirketi yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimler kabul edemez. Şirket ile iş ilişkisi olan hiçbir kişi veya kuruluştan kişisel yardım, bağış kabul edilemez. Konuya ilişkin olarak
ç. Hediye Kabul Etme ve Verme Prensibi uygulanır.
1) Promosyon ve Hediye: Çalışanların tarafsızlığını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek hediye ya da menfaat kabul edilmemektedir. Üçüncü kişi ve kuruluşlara bu tarz etkiler yaratabilecek hediye ve menfaat sağlama yönünde girişimde bulunulmaması esastır. Şirket tarafından müşteri, bayi ve iş ilişkisinde bulunulan diğer üçüncü kişilere verilecek hediye ve promosyon malzemelerinin neler olabileceği Şirket üst yönetimi tarafından onaylanır.
(a) Piyasa değeri 100 İngiliz Sterlinini aşan hediye veya promosyonu kabul etmeyerek bu hediye ve promosyonları nazikçe iade etmeyi İntergaz bireyleri olarak ilke edindik.
(b) Değeri 200 İngiliz Sterlinini aşmayan ve farklı bir izlenim yaratmayacak nitelikteki hediye, promosyon ve kolaylıklar dışında, hiçbir hediye veya promosyon vermemeyi İntergaz bireyleri olarak ilke edindik.
(c) Nakit para, hediye çeki veya kıymetli madenleri hediye olarak vermeyiz ayrıca almayı da nazikçe reddederiz.
(d) Gizli Bilgilerin Korunması: Bilgi, vizyonun gerçekleştirilmesi yolunda kullanılan en önemli varlıklarından biridir. Bu doğrultuda, bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğin sağlanması ve yönetilmesi konusu bizim için önemlidir.
Şirketimize ait fikri haklar, her türlü yenilik dahil personelin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yaptığı veya uygulamaya döktüğü veri tabanı, basılı iletişim malzemeleri, süreçler, reklam, ürün ambalajı ve etiketler ile planlar, iş stratejileri, stratejik ortaklıklar ve ortaklara ilişkin bilgiler, mali bilgiler, personel bilgileri, müşteri listeleri, ürün tasarımları, know-how, şartnameler, potansiyel ve gerçek müşterilerin kimliği, tedarikçilere ilişkin bilgiler, her türlü yazılı, grafik veya makinede okunabilir bilgiyi kapsamaktadır.
(e) Adil Çalışma Ortamı: Çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir.
Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilmektedir. Çalışanlarımızın her türlü dokunulmazlıklarının yanında fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir.
Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi hukuka ve etik kurallara aykırıdır ve bu suça şirketimiz tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemektedir.
Bir kimsenin vücut dokunulmazlığının cinsel davranışlarla ihlal edilmesi ve/veya bir kimsenin fiziksel temas olmaksızın cinsel amaçlı olarak taciz edilmesi, cinsel taciz olarak tanımlanmaktadır. Herhangi bir taciz hakkında şikayet ve bildirimde bulunan veya soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere karşı olumsuz hal ve davranışlarda bulunanlara da aynı şekilde tolerans gösterilmemektedir. Hiçbir çalışan farklı cinsiyet, din, dil, ırk nedeniyle ayrıcalıklı uygulama talep edemez, kimseye ayrıcalık gösteremez ve özel bir uygulamaya tabi tutulamaz. Cinsiyet, din, dil, ırk gibi farklılıklardan faydalanılarak taviz alma veya verme kabul edilemez.
(f) Sosyal Sorumluluklarımız: Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlara, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve kuruluşumuza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

1) Yasal Sorumluluğumuz: Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi K.K.T.C yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.
Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
2) Müşterilerimize Karşı Sorumluluğumuz: Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.
Müşteri memnuniyeti ve sadakati konusunda KKTC’nin önde gelen firması olmayı hedeflemekteyiz. Bu hedef çerçevesinde müşteri ilişkilerimizde, her zaman, samimi, saygılı ve yardımsever bir tavır sergilemekteyiz.
3) Çalışanlara Karşı Sorumluluğumuz: Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.
4) Ortaklarımıza Karşı Sorumluluğumuz: Şirketimizin sürekliliğine öncelikle önem vererek ve ortaklarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız. Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz. Rekabet gücümüzü artırmaya ve büyüme potansiyeli olan ve bağlanan kaynağa en yüksek getiriyi sağlayacak alanlarda yatırım yapmaya özen gösteririz. Kamuya yaptığımız açıklamalarda ve hissedarlarımıza; mali tablolarımız, stratejilerimiz, yatırımlarımız ve risk profilimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi veririz.
5) Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluğumuz: İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.
6) Rakiplerimize Karşı Sorumluluğumuz: Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.
7) Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluğumuz: Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız. KKTC’de kurulu olan bir şirket olarak, Türkiye’nin ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız.
8) Şirket Adımıza Karşı Sorumluluğumuz: İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız. Hizmetlerimizi, iş etiğimizi, profesyonel standartlar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz.
Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile çalışmayı amaçlarız. Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız.
Kamu önünde şirketimizi temsilen konuştuğumuz alanlarda, kendi görüşlerimizi değil, sadece şirketimizin görüşlerini ifade ederiz.

(g) Yönetim Yaklaşımımız: İnsan ve emek kıymetini bilerek, müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Tüm faaliyetlerimizi tabi olduğumuz bütün yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütmek, kalitede, hizmette, ikmal kaynaklarımız ve bayi ilişkilerimizde en iyi olmak, en yüksek etik standartlara uygun hareket etmek suretiyle müşterilerimizin güvenini kazanmak ve şirketimizi büyütmek biz İntergaz bireylerinin ana hedefidir.

1) Sorumluluk ve Şeffaflık: Öz değerlerimiz tevazu, insana saygı, halka yakınlık, sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetimi gerçekleştirmeye önem veririz.
2) İnovasyon: Enerji sektöründe marka, patent, teknoloji, tasarım, bilişim ağı, fikri ve sınai mülkiyet alanlarında kalıcı üstünlükler yaratmayı hedefleriz.
3) Aktif Katılımcılık: Karar süreçlerinde katılım ve ortak aklı, teşvik eden bir yönetim yaklaşımı ile hareket etmeyi amaçlarız.
4) Stratejik Yaklaşım: İçinde bulunduğumuz sektörün pazar payını arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunurken, sektördeki değişimleri çok iyi takip edip stratejik dönüm noktasını da yakalamaya çalışırız.

7. İş Güvenli
İş sağlığı ve güvenliği bilinci ile hareket eden, çevre ve müşterilerin can ve mal güvenliğinden ödün vermemek için gerekli tedbirleri almış ve almaya devam eden, çalışanlarının ilgili alanlarda eğitimler alınmasını sağlayarak, daha güvenli ürün ve hizmet kalitesini sunabilen profesyoneller yetiştirmektir.

8. Müşteri Odaklı
Müşteri odaklı olmak, müşterinin ihtiyaçlarının ne olduğunu anlayıp onları çözmeye, onların hayatlarına değer katmaya odaklanmalıyız ve bunu herkesten daha iyi yapmalıyız.

Müşteri ihtiyaçları ve beklentilerini analiz edebilen ve çözümler üretebilen, samimi duruşu, güler yüzlü çalışanları ve insancıl yaklaşımlarıyla, ekonomik fiyat politikasıyla kaliteli hizmet ve ürün sunumu ile müşterilerin memnuniyetini sağlayan, müşteri ile kazan kazan ilişkisi içerisinde olarak müşterilerine güç katmaktadır.

3.Yasalara ve Etik Değerlere Saygılı

Yapmış olduğu faaliyetleri yasaların gerektirdiği yükümlülükleri ve sorumlulukları yerine getiren, standartların öngördüğü hizmet ve ürün kalitesini sunan, toplum ve insani değerlere saygı ve hoşgörü ile eğilerek etik değerlere sahip olmaktır.

9. Çalışan Odaklı
Bugünlere gelmesini sağlayan ve kalitesini oluşturan en önemli faktörün; değerli çalışanları olduğunu düşünen, çalışanlarına değer veren ve onların gelişimini sağlayan ve değer kaynağı olduğu bilinci ile hareket etmektir.

10. Tüm Paydaşlarını Gözeten
İş ilişkisine son derece önem veren, tedarikçileri ile “kazan-kazan” prensibi ilkesini benimseyen, yatırımcılarını gözlemleyen, toplum ve çevreye duyarlı iyi niyet ve dürüstlük ilkesine dayanan çalışan odaklı ve sosyal sorumluluk bilinci ile kalite anlayışının gelişmesine destek ve katkıda bulunmaktır.

11. Dinamik
Sahip olduğu değer yargıları ile yenilikçilik ruhunu kendisine ilke edinen, çalışanlarını sürekli geliştiren ve onlara sahip çıkan, sektörün lokomotifi olmayı kendisine hedef olarak benimseyen, teknoloji ve çağı takip eden, genç ve dinamizm yapısı ile profesyonelleşen ve bir kurumsal çatı oluşumunu başlatan, kalite sisteminin tüm proseslerinin gelişimini, sürekliliğini ve performansını izleyen dinamizmini korumak ve geliştirmektir.

12. Topluma Duyarlı
Toplumda kendisine yer edinmiş, birlikte yaşadığı toplumun bireylerine değer katmak amacıyla sosyal sorumluluk bilinci içerisinde bulunan ve bu sorumluluğu her türlü hizmetleri ile sunmaya çalışan ve yaratmış olduğu istihdamlar ve yatırımları ile ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

13. Çevreci
Bulunduğu coğrafyanın değerini bilen ve saygısını her fırsatta dile getiren, geleceğini yeni nesillere aktarma inancı ve bilincini taşıyan, doğanın dengesini değiştirecek olumsuz eylemlerden kaçınmayı ve mevcut durumu korumayı bilen, çevre ve doğa sevgisini benimsemektir.

14. Değerlerimiz:
Dürüst, şeffaf ve etik, İnsana saygılı, Çevreye duyarlı, Yaratıcı ve yenilikçi, Müşteri odaklı, Çalışanlarının gelişimini destekleyen, Takım çalışmasına önem veren bir şirket olmak.

Kalite Politikamız

Şirketimizde uygulanmakta olan tüm proseslerin, uluslararası kalite düzeyinde gerçekleşmesi ve çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirilmesi, faaliyetlerimiz sırasında iş güvenliğini prensip edinmiş, müşteri odaklı hedeflere yaklaşım sergileyen, yasalara ve etik değerlere saygıda kusur etmeyen, çalışanlarının memnuniyeti ve gelişimi için çalışan, tüm paydaşlarını gözlemleyen sorumluluk sahibi bilincinde davranan, dinamik yapısı ile sektörün lokomotifi olan, toplumcu düşünce yapısını benimsemesi ile sosyal sorumluluk sahibi olmakla beraber doğa dostu ve çevreye saygılı olma bilincini taşımaktadır.

 

Bu sistemin performansını sürekli iyileştirmek için, Kalite Politikamız;

 

 1. Güvenli

İş sağlığı ve güvenliği bilinci ile hareket eden, çevre ve müşterilerin can ve mal güvenliğinden ödün vermemek için gerekli tedbirleri almış ve almaya devam eden, çalışanlarının ilgili alanlarda eğitimler alınmasını sağlayarak, daha güvenli ürün ve hizmet kalitesini sunabilen profesyoneller yetiştirmektir.

 1. Müşteri Odaklı

Müşteri ihtiyaçları ve beklentilerini analiz edebilen ve çözümler üretebilen, samimi duruşu, güler yüzlü çalışanları ve insancıl yaklaşımlarıyla, ekonomik fiyat politikasıyla kaliteli hizmet ve ürün sunumu ile müşterilerin memnuniyetini sağlayan, müşteri ile kazan kazan ilişkisi içerisinde olarak müşterilerine güç katmaktadır.

 1. Yasalara ve Etik Değerlere Saygılı

Yapmış olduğu faaliyetleri yasaların gerektirdiği yükümlülükleri ve sorumlulukları yerine getiren, standartların öngördüğü hizmet ve ürün kalitesini sunan, toplum ve insani değerlere saygı ve hoşgörü ile eğilerek etik değerlere sahip olmaktır.

 1. Çalışan Odaklı

Bugünlere gelmesini sağlayan ve kalitesini oluşturan en önemli faktörün; değerli çalışanları olduğunu düşünen, çalışanlarına değer veren ve onların gelişimini sağlayan ve değer kaynağı olduğu bilinci ile hareket etmektir.

 1. Tüm Paydaşlarını Gözeten

İş ilişkisine son derece önem veren, tedarikçileri ile “kazan-kazan” prensibi ilkesini benimseyen, yatırımcılarını gözlemleyen, toplum ve çevreye duyarlı iyi niyet ve dürüstlük ilkesine dayanan çalışan odaklı ve sosyal sorumluluk bilinci ile kalite politikasında  sürekli  gelişimin teşvik edildiği desteklendiği anlayışının gelişmesine destek ve katkıda bulunmaktır.

 1. Dinamik

Sahip olduğu değer yargıları ile yenilikçilik ruhunu kendisine ilke edinen, çalışanlarını sürekli geliştiren ve onlara sahip çıkan, gelişime yönelik riskleri kabullenerek,  liderlik ederek,   sektörün lokomotifi olmayı kendisine hedef olarak benimseyen, teknoloji ve çağı takip eden, genç ve dinamizm yapısı ile profesyonelleşen ve bir kurumsal çatı oluşumunu başlatan, kalite sisteminin tüm proseslerinin gelişimini, sürekliliğini ve performansını izleyen dinamizmini korumak ve geliştirmektir.

 1. Topluma Duyarlı

Toplumda kendisine yer edinmiş, birlikte yaşadığı toplumun bireylerine değer katmak amacıyla sosyal sorumluluk bilinci içerisinde bulunan ve bu sorumluluğu her türlü hizmetleri ile sunmaya çalışan ve yaratmış olduğu istihdamlar ve yatırımları ile ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

 1. Çevreci

Bulunduğu coğrafyanın değerini bilen ve saygısını her fırsatta dile getiren, geleceğini yeni nesillere aktarma inancı ve bilincini taşıyan, doğanın dengesini değiştirecek olumsuz eylemlerden kaçınmayı ve mevcut durumu korumayı bilen, çevre ve doğa sevgisini benimsemektir.

 

Bu ilkeleri ISO 9001:2015 Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmektir.

DSC00679

Kurulduğu günden itibaren gelişen enerji sektöründe faaliyetlerimizi aralıksız sürdürmekte ve sektörümüzde büyümeye devam ederken, KKTC’ye kesintisiz enerji ve yüksek güvenlik standartları sunmayı amaçlıyoruz. Yeniliklerin öncüsü olarak KKTC’de faaliyetlerimizi sürdürürken; TSE tarafından belirlenmiş olan tüm emniyet kurallarını ilke edinerek, tüm teknolojik yenilikleri takip edip, tesisimizde en kaliteli ve güvenli ürünü tüketicilere ulaştırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz.

KKTC’de bir ilk olarak tüm çalışanlarımıza; “Teknik emniyet ve yangın güvenliği”, “LPG dolum, boşaltım, dağıtım ve taşıma” konularında branşlarına göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından yetkilendirilen İstanbul Kimya Mühendisleri Odası ve ayni zamanda İpragaz’a da yangın müşavirliği hizmeti veren Dilek Yangın Müşavirliği’nden detaylı olarak teorik ve uygulamalı eğitimler aldırdık  ve sertifikalandırdık.

KKTC’de bir ilk olarak teknik emniyet ve yangın güvenliğinin, hizmet verdiğimiz müşterilerimiz ve taşeronlarımız tarafından da benimsenmesi ve uygulanması için gerekli hizmet içi eğitim faaliyetleri danışmanlık hizmeti alınarak sertifikalandırmakta ve sürekli olarak  planlanmakta ve uygulamaktayız. Bu eğitimleri sosyal sorumluluk kapsamında okullar,  askeri birlikler, Sivil Savunma Teşkilatı ve İtfaiye Müdürlüğü personeline de vermekteyiz.

KKTC’de bir ilk olarak her  tüpümüzü  “Aşırı Dolum”, “Gaz Kaçağı” ve “Eksik Dolum” kontrollerinden geçirdikten sonra tam dolum ve kalite güvencesini gösteren  “Hologram (Shrink ) Kapak” ile mühürleyerek  tüketiciye ulaştırmaktayız

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği konusunda, yürürlükteki yasal mevzuatlara uymayı, en emniyetli ve en güvenli dolum tesisine sahip olmayı, iş kazasını ve oluşabilecek riskleri en düşük seviyeye indirmeyi, periyodik gözden geçirmelerle sistemin devamlılığını sağlayarak sürekli iyileştirmeyi hedeflemiş ve tüm bunların icrası için KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onaylı “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı” yetki belgeli personel istihdam etmekteyiz.

Yüksek kalite ve güvenlik standartlarını ön planda tutarak, topluma ve çevreye duyarlı bir şekilde işlerimizde devamlılığı sağlarken, güven veriyor, danışmanlık yapıyor, müşteri ilişkilerini her zaman canlı tutuyor ve memnun müşterilerimize bir yenisini daha ekliyoruz.

DSC00704a

Neden İntergaz?

 • İntergaz olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren üç LPG şirketinden birisi ve bu şirketlerin en genç ve dinamik olanıyız.
 • KKTC’nin en büyük ve modern LPG dolum tesislerine sahibiz.
 • TSE tarafından belirlenmiş olan tüm emniyet kurallarını ilke edindik.
 • Müşteri güvenliğini her zaman ön plana çıkarmaktayız.
 • Genç dinamik ve uzman personelimizle, önce emniyet ilkemizle kaliteli hizmet vermekteyiz.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan onaylı “İş Sağlığı ve Güvenlik Uzmanı’’ yetki belgeli personel istihdam etmiştir. Yangın müşaviri olan adadaki enerji piyasasında tek şirketiz.
 • KKTC’de bir ilk olarak teknik emniyet ve yangın güvenliğinin, hizmet verdiğimiz müşterilerimiz ve taşeronlarımız tarafından da benimsenmesi ve uygulanması için gerekli hizmet içi eğitim faaliyetleri danışmanlık hizmeti alınarak sertifikalandırmakta ve sürekli olarak planlanmakta ve uygulanmaktadır. Yangın müşaviri olan adadaki enerji piyasasında tek şirketiz.
 • KKTC’de bir ilk olarak tarafımızdan uygulanan, dolum yapılan tüpler emniyet kontrollerinden geçirildikten sonra tam dolum ve kalite güvencesini gösteren “Hologram Kapak” ile mühürlenerek tüketiciye ulaştırılmaktayız.
 • 24 saat ani müdahale timi hazır beklemektedir. 7/24 saat müşterilerine teknik servis sunmaktayız.
 • Tüm faaliyetlerinde çevreye duyarlı davranmakta ve sosyal sorumluluk kapsamında Dikmen bölgesinde ‘’İntergaz Anı Ormanı ‘’ oluşturduk.
 • Yeniliklerin öncüsüyüz (ilk shrink, tüp tartı, telemetry, yeraltı tank uygulaması bizde kullanılmaya başlandı)

 

Share this article in your social networks.