Intergaz, Orman Yangınlarıyla İlgili Eğitim Düzenledi.

Intergaz, Orman Yangınlarıyla İlgili Eğitim Düzenledi.

Özellikle son haftalarda Türkiye’de, ülkemizde ve dünyada artan orman yangınlarını üzülerek takip ettiğini belirten Intergaz Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer, ülkemizde de benzer nitelikte büyük çaplı felaketlerin yaşanmaması ve olası büyük bir yangında kontrollü müdehalenin sağlanabilmesi için, orman yangınlarının sebepleri ve müdahale yöntemleriyle ilgili eğitim ve tecrübelerini paylaşması adına Intergaz Yangın Danışmanı Resul Dilek’i ağırlamanın ve bu etkinliğe ev sahipliği yapmanın, Intergaz tarafından bir sorumluluk olarak görüldüğünü belirtti. Yangına müdahalenin tıpkı bir orkestrayı yönetmek gibi olduğunu, tüm enstrümanların harmoni ile duyulmasının orkestra şefinin yönetimiyle ilgili olduğu gibi yangına müdahalenin de ancak bir lider tarafından koordine edilerek kısa sürede, işlerinde uzman kişilerin bir araya gelmesiyle çalışarak başarı elde edilebileceğini belirterek, sözü Resul Dilek’e devretti.

Intergaz Yangın Danışmanı Resul Dilek, Amerika ve Almanya’da Yangın Güvenlik, Acil ve Afet Durum Planlama konularında eğitimler almıştır. Tecrübe ve eğitimlerini üniversitelerde Sivil Toplum Kuruluşları ve özel sektörde ders vererek gençlerle paylaşmaktadır. Uzun yıllardır Intergaz Yangın Danışmanlığını yürüten Resul Dilek, Yangın Güvenlik, Savunma gibi konularda kanun, standart ve yönetmeliklerde yapılan tüm güncellemeleri takip etmekte ve belirli periyotlarda Intergaz bünyesine ziyaretler yaparak, bilgilerini, tecrübelerini, farklı ülkelerin vizyonlarını; şirket çalışanları, Sivil Toplum Kuruluşları, Orman Dairesi ve İtfaiye biriminde görev yapan kişilerle paylaşmaktadır.

Intergaz ev sahipliğinde, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen eğitimde, Orman Dairesi ve İtfaiye personeli katılım gösterdi.

Yangın, sel gibi doğal afetlerde kriz merkezi oluşturmanın çözüme kısa vadede gidilmesini ve özellikle yangınlarda ilk 30 dakikanın önemine vurgu yapan Dilek, yangını ilk gören kişi ile ilk müdahalenin başladığı ve o andan itibaren iyi yapılan bir organizasyonun, görev dağılımı ve eksiklerinin tamamlanmasının erken müdahaleye giden yolda en önemli adımlar olduğunu vurguladı. Orman yangınlarının sebeplerine değinen ve Kıbrıs’a yaptığı düzenli ziyaretlerinde göze çarpan sorunların başında, özellikle yol kenarlarında uzayan otların ve yerlere atılan çöplerin adım adım yangına sebebiyet verdiğini, bu konularda önlem alınmasının bir çok yaşanabilecek felaketin önüne geçilmesinde yardımcı olacağını belirtti.

Yangına müdahale ederken, ilk ve etkin müdahalenin sağlanabilmesi için; ilk 30 dakikanın büyük önemi olduğunu, kriz masasının oluşturulması, yangını ilk gören kişinin gerekli mercilere ulaşarak müdahaleyi başlatması, orman yangın ekiplerinin, itfaiyenin, ilk 30 dk içerisinde yangın uçak/helikopterinin havalanmasının, gönüllü ekiplerin ve orman köylülerinin müdahalesinin sırayla izlenecek adımlar olduğunu belirtti. Yangına müdahale esnasında; bitki örtüsünün tanınması, meteorolojik koşulların incelenmesi, ağaçların cinsi, yangının yaşandığı bölgedeki ulaşım koşulları, su araçlarının yangına yeteri kadar yetişebilmesi için gerekirse iş makineleri tarafından yol açılarak, yangın söndürme ekibinin gerekli kişisel koruyuculara sahip olmasının ve yangın söndürmeye gönül vermiş kişilerin eğitim almalarının da çok önemli olduğunu belirtti. Her konuda olduğu gibi yangın eğitiminin de öncelikle ailede sonrasında okulda, öğretmenler tarafından anlatılmasıyla sorumlu bireyler yetiştirmenin, doğaya sağlayacağı katkının altını çizdi.

Yangının çıkma sebepleri, müdahale şekilleri ve kullanılacak ekipmanlarının detaylı anlatımıyla süren eğitim, soru – cevaplar ve videolar izleyerek tamamlandı. Dünyanın dört bir yanında yaşanan orman yangınları ve müdahale edilme şekilleri irdelendi, karşılıklı görüşler paylaşılarak yüksek etkileşimle tamamlanan eğitim sonrasında, Orman Dairesi ve İtfaiye personeli katılımcılara belgeleri; Eğitmen ve Yangın Danışmanı Resul Dilek, Intergaz Tesis ve Teknik Müdürü Cem Saldoğan ve Intergaz İşletme Mühendisi Salih Yeltekin tarafından takdim edildi.

Share this article in your social networks.