2017 YILI AFET VE ACİL DURUM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2017 YILI AFET VE ACİL DURUM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

K.K.T.C. nin çeşitli bölgelerinde eğitimlerini ve işlevsel tatbikatlarını sürdürmekte olan İNTERGAZ, sorumluluğunun bilinci içinde üzerine düşen görevi azami gayretle yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu eğitimlerde LPG’nin tanıtımı, taşınması, depolanması ve kullanımı sırasında alınacak güvenlik önlemleri ile olası bir afette veya acil durumda gerçekleştirilecek müdahaleler anlatılmaktadır. Bu sayede İntergaz personeli ve tüketicileri ile tüm çevre kurum ve kuruluşların bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede, İNTERGAZ LTD. 2017 yılı Afet ve Acil Durum Tatbikatı 28/04/2017 tarihinde, Lefkoşa İtfaiyesi ile müşterek gerçekleştirilmiştir.

Share this article in your social networks.